Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

16E - Orientace

Vyberte správnou odpověď.

V jakém patře je paní Malá?

a) v 3.

b) v 4.

c) ve 2.


Paní Malá má kancelář číslo:

a) 312

b) 319

c) 320

16E - Orientace – další videa

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16A | Kurzy češtiny pro cizince

16A

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16B | Kurzy češtiny pro cizince

16B

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16C | Kurzy češtiny pro cizince

16C

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16D | Kurzy češtiny pro cizince

16D

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16F | Kurzy češtiny pro cizince

16F

Orientace