Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

16B - Orientace

Napište správnou odpověď:

Napište opozitum ke slovu horní -

Napište opozitum ke slovu nahoře -

16B - Orientace – další videa

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16A | Kurzy češtiny pro cizince

16A

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16C | Kurzy češtiny pro cizince

16C

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16D | Kurzy češtiny pro cizince

16D

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16E | Kurzy češtiny pro cizince

16E

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16F | Kurzy češtiny pro cizince

16F

Orientace