Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

16D - Orientace

Napište správnou odpověď:

Martin bydlí blízko Jiří z Poděbrad

Miloš jede aut .

Martin musí ještě jet do centr .

16D - Orientace – další videa

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16A | Kurzy češtiny pro cizince

16A

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16B | Kurzy češtiny pro cizince

16B

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16C | Kurzy češtiny pro cizince

16C

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16E | Kurzy češtiny pro cizince

16E

Orientace

Čeština pro cizince online - orientace v prostředí 16F | Kurzy češtiny pro cizince

16F

Orientace