Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

2E - Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Napište správnou odpověď:

Paní Šťastná mluví s panem Tamm .

Paní Šťastná potvrdí termín pohovoru mail .

2E - Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru – další videa

Domlouvání schůzky a času - kurz češtiny pro cizince online - video.

2A

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Čeština pro cizince - video - domlouvání scůzky a času.

2B

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Cvičení pro domlouvání schůzky a čas v českém jazyce 2C. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

2C

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Domlouvání schůzky a čas v českém jazyce 2D. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

2D

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Texty pro domlouvání schůzky a čas v českém jazyce 2F. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

2F

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru