Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

2C - Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Napište správnou odpověď:

Přijít: já přijdu, ty přijdeš, on/ona přijde, my přijdeme, vy přijdete, oni

Stihnout: já stihnu, ty , on/ona stihne, my stihneme, vy stihnete, oni stihnou

Obávat se: já se obávám, ty se obáváš, on/ona se obává, my se obáváme, vy se obáváte, oni se

2C - Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru – další videa

Domlouvání schůzky a času - kurz češtiny pro cizince online - video.

2A

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Čeština pro cizince - video - domlouvání scůzky a času.

2B

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Domlouvání schůzky a čas v českém jazyce 2D. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

2D

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Fráze pro domlouvání schůzky a čas v českém jazyce 2E. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

2E

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Texty pro domlouvání schůzky a čas v českém jazyce 2F. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

2F

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru