Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

2A - Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Vyberte správnou odpověď.

Kam jde paní Šťastná?

a) Na dvůr.

b) Na ministerstvo.

c) Na poštu.


Kdy může přijít pan Procházka?

a) V úterý.

b) Ve čtvrtek.

c) Ve středu.

2A - Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru – další videa

Čeština pro cizince - video - domlouvání scůzky a času.

2B

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Cvičení pro domlouvání schůzky a čas v českém jazyce 2C. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

2C

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Domlouvání schůzky a čas v českém jazyce 2D. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

2D

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Fráze pro domlouvání schůzky a čas v českém jazyce 2E. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

2E

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru

Texty pro domlouvání schůzky a čas v českém jazyce 2F. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

2F

Čas, domlouvání schůzky, reakce časového charakteru