Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

8A - Omluva

Vyberte správnou odpověď.

Kde se Miloš zdržel?

a) U kamaráda.

b) U lékaře.

c) U syna.


Co nejelo?

a) Autobus.

b) Metro.

c) Tramvaj.


Co Milošovi ujelo?

a) Autobus.

b) Metro.

c) Tramvaj.

8A - Omluva – další videa

Čeština pro cizince online - vyjádření omluvy 8B | Kurzy češtiny pro cizince

8B

Omluva

Čeština pro cizince online - vyjádření omluvy 8C | Kurzy češtiny pro cizince

8C

Omluva

Čeština pro cizince online - vyjádření omluvy 8D | Kurzy češtiny pro cizince

8D

Omluva