Rodinný kurz 

Nečtu, nepíšu, učím se česky 

 

 

Jedná se o pracovní sešit pro výuku češtiny jako druhého jazyka pro předškolní a raně školní děti, určený pro úplné začátečníky

Sešit obsahuje 10 tematických okruhů (kapitol). Obsahem každé kapitoly jsou obrázky k vybarvování a úkoly k řešení, jejichž cílem je upevňování nové slovní zásoby, nácvik porozumění základním otázkám a instrukcím, a především aktivní rozvoj mluvení v češtině jako cizím jazyku. Ke každé kapitole jsou navíc navržené pohybové a výtvarné aktivity, které opět vedou k rozvoji mluvení a porozumění české řeči.

Součástí publikace je metodická část Pro učitele, která obsahuje pokyny, jak s pracovním sešitem a cílovou skupinou při výuce pracovat, a tipy na aktivity k jednotlivým tématům.

Materiál vznikl za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2018.

Autorka: Petra Lacinová

CIC, o. p. s. 2018

Pracovní listy pro děti (8-14 let)

= 20 pracovních listů k 10 tématům, která se týkají především komunikace ve škole a školním prostředí z perspektivy žáka

Součástí souboru zip jsou i kartičky s obrázky a další aktivity do hodin. Metodická doporučení a názorná vysvětlení aktivit najdete ve videích pro učitele, které jsme k rodinnému kurzu v CIC vytvořili. 

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMTM Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017.

Autorka: Petra Lacinová

CIC, o. p. s. 2017

Pracovní listy pro rodiče

= 20 pracovních listů k 10 tématům, která se týkají především komunikace se školou z perspektivy rodiče žáka

Rodiče se podle pracovních listů učí základní komunikaci s učitelem svého dítěte, učí se porozumět systému českých předmětů, smyslu žákovské knížky, omlouvat dítě z povinné školní docházky atp.

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017.

Autorky: Jitka Kauerová, Pavlína Vališová

CIC, o. p. s. 2017

Slovníčky 

K rodinnému kurzu jsme sestavili překladové slovníčky základní slovní zásoby do 6 světových jazyků: angličtina, ruština, ukrajinština, vietnamština, arabština, mongolština.

Materiály vznikly za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR  v roce 2017.

Koordinace a editace slovníčků: Daniela Boháčová

CIC, o. p. s. 2017

Videosemináře pro učitele a lektory 

Videosemináře jsou určeny pro pedagogické pracovníky (učitele, lektroy, asistenty, vychovatele), kteří se při nejrůznějším typu vzdělávání setkávají s dětmi s odlišným mateřským jazykem a hledají cestu k jejich začlenění do českojazyčného kolektivu. Váhodou internetovcýh videoseminářů je jejich snadná dostupnost odkudkoliv. V 10 videích najdete odborná doporučení, praktické tipy, ukázky z lekcí a návody na osvědčené aktivity při výuce češtiny jako cizího jazyka. 

Videosemináře vznikly za podpory dotačního programu MŠMTM Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2017.

CIC, o. p. s. 2017


Čeština do školy

Čeština do školy je audiovizuální kurz češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem. Publikace obsahuje úkoly, cvičení a aktivity k 13 tematickým okruhům spojeným se školou. Součastí jsou situační videa (viz odkaz níže), na nichž je výuka založena. Ke každému tématu je vypracován podrobný plán lekce. 

Materiál vznikl za podpory dotačního programu MŠMT Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013. 

Autorky: Zuzana Brumblichová (ed.), Lenka Kejhová, Petra Vávrová, Barbora Nosálová, Kristýna Titěrová

CIC, o. p. s. 2013 

Čeština do školy: Situační videa z prostřední české základní školy.

CIC, o. p. s. 2013


Čeština do práce 

Jedná se audiovizuální kurz češtiny pro cizince, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Metodický manuál vznikl v roce 2013 a spolu s kurzem je výsledkem dvouletého projektu Centra pro integraci cizinců.

Základem kurzu jsou krátká výuková videa z pracovního prostředí. Cílem CIC je ulehčit cizincům zapojení do společnosti, proto se autoři zaměřili na jazyk v pracovním kontextu.

Obsahem manuálu je obecný popis metodiky práce s videem, dále pak konkrétní metodické postupy pro práci s výukovými videi projektu Čeština do práce. Stěžejní část tvoří pracovní listy a plány lekcí k jednotlivým tématům včetně výukových videí.

Projekt  byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Autoři: Luděk Brouček (ed.), Kristina Arsenjuková, Petra Honzáková, Markéta Slezáková

CIC, o. p. s. 2013

Čeština do práce: e-learning pro studium češtiny jako cizího jazyka.

CIC, o. p. s. 2013


NPK - nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince

Příručka Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince je pomocným materiálem určeným primárně pro kurzy, ve kterých se připravují lektoři pro výuku nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince. Cílem příručky je usnadnit účastníkům kurzu orientaci v jednotlivých tématech, poskytnout jim základní literaturu a spolu s výkladem lektora je seznámit se specifiky výuky v nízkoprahových kurzech na pozadí běžné výuky češtiny pro cizince.

Projekt byl spolufinancován Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem ČR a rozpočtem hlavního města Prahy.

autoři: Milan Hrdlička a Markéta Slezáková

AUČCJ, CIC a Člověk v tísni 2007


Příručka pro snadnější porozumění - my a cizinci 

Tato příručka slouží k usnadnění komunikace s cizinci. Obsahuje užitečná pravidla, konkrétní příklady jak formulovat žádosti, zadávat instrukce a usnadní Vám i telefonickou či psanou komunikaci.

Příručka vznikla v rámci projektu Společný kraj spolufinancovaného z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí.

autorka: Markéta Slezáková

CIC, o. p. s. 2015


Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka

Tato příručka vznikla, aby pomohla pracovníkům Centra pro integraci cizinců, o. p. s. (dále CIC) získat základní představu o úrovni znalosti češtiny klientů CIC.  Garantem jazykové části uvedeného projektu se stala Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka.

Materiál vznikl díky finanční podpoře projektu Individuální podpora zaměstnávání cizinců v Praze spolufinancovaným Evropským sociálním fondem, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy.

Autorky: Jitka Cvejnová, Iva Papírníková, Dominika Benešová Gruntová

CIC, o. p. s. 2007


Metodika kurzu lektorských dovedností pro cizince

Tato příručka je pomocným materiálem všem lektorům a lektorkám, kteří absolvovali kurz lektorských dovedností pro lektory-cizince a také všem, kteří chtějí učit svůj jazyk. 

V rámci projektu OPPA Zkuste učit váš jazyk: Cizinci jako lektoři jazyků, č. CZ.2.17/2.1.00/35122 byl vyvinut nový kurz lektorských dovedností pro cizince. Vznikla také metodická příručka pro lektory – rodilé mluvčí, kteří učí a chtějí učit svůj jazyk.

Autorky: Alena Gotmanovová a Lenka Pavelková

CIC, o. p. s. 2014