Kurz lektorských dovedností

KURZ JE PLNĚ OBSAZEN - NOVÝ TERMÍN BUDE VYPSÁN NA JAŘE 2020

Cílem tohoto rekvalifikačního kurzu je připravit lektora na výuku češtiny pro cizince v nejrůznějších typech kurzů. 

 Obsah kurzu:

 • čeština jako cizí jazyk
 • metodika výuky češtiny jako druhého jazyka (bez dalšího zprostředkovacího jazyka)
 • výuka v heterogenních skupinách (různorodost jazyková, věková, sociální, kulturní...)
 • výuka dětí s odlišným mateřským jazykem a zapojení dětí do českojazyčné výuky ve školách a školkách
 • plán vlastní lekce, včetně přípravy pracovního listu a dalších aktivit do lekce
 • zpětná vazba, mentoring
 • náslech na lekci češtiny pro cizince (90 minut), vlastní praxe (90 minut) v rámci kurzů v CIC Praha v Karlíně (pro dospělé nebo pro děti, dle vlastních preferencí)
 • integrační a cizinecká problematika
 • psychohygiena pro učitele

Kurz je realizován kombinovanou formou studia – celková časová dotace kurzu činí 100 hodin, z čehož 62 hodin absolvují účastníci prezenčně a 38 hodin distančně. Prezenční část zahrnuje teoretické a praktické semináře, náslechy a praxi v kurzu CIC Praha.  Pokud účastníci kurzu již učí češtinu pro cizince jinde a o absolvování praxe v CIC nebudou mít zájem, lze praxi doložit potvrzením z jiné školy či organizace. Termíny praxí jsou domlouvány individuálně, nicméně je nutné se přizpůsobit existujícímu rozvrhu.

Termíny kurzu:

Kurz probíhá v následujících dnech, pro úspěšné absolvování kurzu je nutná 80% účast na všech setkáních:

srpen  čtvrtek 22. 8. (13:00 – 20:00)
  pátek 23 8. (9:00 – 18:00)
  sobota 24. 8. (9:00 – 17:00)
září  pátek 20. 9. (16:00 – 20:00)
  sobota 21. 9. (9:00 – 18:30)
říjen  pátek 18. 10. (16:00 – 19:00)
  sobota 19. 10. (9:00 – 17:30)

Místo konání: Karlínské náměstí 7, 186 00  Praha 8 

Účastnický poplatek: 2 000 Kč 

Uplatnění absolventa:

 • lektor v nízkoprahových kurzech češtiny pro cizince v Praze, ve Středočeském a Libereckém kraji, které pořádá CIC 
 • lektor v jakémkoliv typu kurzu češtiny pro cizince
 • lektor češtiny pro děti s odlišným mateřským jazykem (např. v rámci kurzu organizovaného základní nebo mateřskou školou, doučování…)
 • učitel může nabyté informace a zkušenosti uplatnit při zapojování žáků s OMJ ve vzdělávání v češtině (tzv. inkluzivní vzdělávání)
 • lektor (soukromých) individuálních lekcí češtiny pro cizince

Po vykonání závěrečné zkoušky obdrží účastník certifikát o absolvování kurzu.

Tento speciální kurz lektorských dovedností pro učitele češtiny jako cizího jazyka byl vyvinut v roce 2008 pro účely výuky češtiny pro cizince a zejména pro účely nízkoprahových kurzů ve spolupráci s Člověkem v tísni, Asociací učitelů češtiny jako cizího jazyka a odborníky na tuto problematiku.

Kurz je akreditován jako rekvalifikační Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MSMT-32944/2018-1/433 (rekvalifikace Lektor dalšího vzdělávání).

Kritéria výběru účastníků:

 • motivace a zájem o problematiku cizinců v ČR a výuku češtiny jako cizího jazyka
 • znalost alespoň jednoho cizího jazyka
 • vzdělání minimálně SŠ
 • dobrá výslovnost
 • vynikající znalost češtiny

Registrace: 

Životopis a motivační dopis pošlete na níže uvedený e-mail do 23. 6. 2019. Do 30. 6. 2019 vybereme účastníky kurzu. Kapacita kurzu je omezená (12 účastníků). 

Kontakt: 

Mgr. Kristýna Horáčková  kristyna.horackova@cicpraha.org              
  tel.: 222 360 834

Kurz probíhá za podpory dotačního programu MŠMT Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR v roce 2019 a za podpory dotačního programu MHMP v oblasti podpory aktivit integrace cizinců na území hl. m. Prahy pro rok 2019.