Čeština - metody práce s heterogenní skupinou

Ve spolupráci s MČ Praha 4 nabízíme zdarma kurz pro učitele základních škol zřizovaných MČ Praha 4. 

Tento kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří se setkávají s žáky cizinci a chtějí jim pomoci se studiem češtiny.

Cílem kurzu je nabídnout učitelům ZŠ seminář na zkvalitnění a rozvoj metodiky výuky češtiny jako druhého jazyka se zaměřením na práci s heterogenní skupinou. Workshopy propojují jak teorii, tak praxi – znalosti teoretických konceptů a metodiky lze v rámci workshopů vyzkoušet. V kurzu pracujeme s konkrétními příklady, snažíme se vyjít vstříc potřebám konkrétních účastníků. Absolventi kurzu si zlepší schopnosti plánování lekcí a tvorbu učebních materiálů pro heterogenní skupiny. Seznámí se s možnými výukovými aktivitami pro rozvoj komunikačních kompetencí žáků a tyto si vyzkouší.

Obsah kurzu:

  • Úvod – specifika práce s heterogenní skupinou
  • Plánování lekcí pro heterogenní skupiny
  • Skupinová a individuální práce, práce se začátečníky
  • Výuka v tematických celcích
  • Rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí studentů – výukové aktivity
  • Výuka bez zprostředkovacího jazyka
  • Výuka gramatiky v rámci češtiny pro cizince

Rozsah: 16 vyučovacích hodin

Forma vzdělávacího programu: prezenční forma

Termín:

  • úterý 15. 10.        13:00–19:00 (8 vyučovacích hodin),
  • úterý 22. 10.        13:00–19:00 (8 vyučovacích hodin).

Místo: Karlínské náměstí 7, 186 00  Praha 8 (budova DDM Karlínské Spektrum, 3. patro)

Kontakt a registrace:

Kurz je pořádán v rámci projektu MČ Praha 4 „Žijeme na čtyřce společně 2019“ financovaného Ministerstvem vnitra ČR.