Čeština - metody práce s heterogenní skupinou

Tento kurz je určen pro pedagogické pracovníky, kteří se setkávají s žáky cizinci a chtějí jim pomoci se studiem češtiny.

Cílem kurzu je nabídnout učitelům mateřských, základních i středních škol, jakožto i asistentům pedagoga, seminář na zkvalitnění a rozvoj metodiky výuky češtiny jako druhého jazyka se zaměřením na práci s heterogenní skupinou. Heterogenní skupinou žáků rozumíme dle místa původu, náboženství, mateřského jazyka, úrovně vzdělání, míry gramotnosti i věkově.

Workshopy propojují jak teorii, tak praxi – znalosti teoretických konceptů a metodiky lze v rámci workshopů vyzkoušet.  V rámci semináře pracujeme s konkrétními příklady, snažíme se vyjít vstříc potřebám konkrétních účastníků.  

Absolventi kurzu si zlepší schopnosti plánování lekcí a tvorbu učebních materiálů pro heterogenní skupiny. Seznámí se s možnými výukovými aktivitami pro rozvoj komunikačních kompetencí žáků a tyto si vyzkouší.

Obsah kurzu:

  • Úvod – specifika práce s heterogenní skupinou
  • Plánování lekcí pro heterogenní skupiny
  • Skupinová a individuální práce, práce se začátečníky
  • Výuka v tematických celcích
  • Rozvoj jazykových a komunikačních kompetencí studentů – výukové aktivity
  • Výuka bez zprostředkovacího jazyka
  • Výuka gramatiky v rámci češtiny pro cizince

Rozsah: 16 vyučovacích hodin

Forma vzdělávacího programu: prezenční forma

Termíny: kurz je vypisován podle aktuálního zájmu uchazečů

Kontakt:

Mgr. Kristýna Horáčková  kristyna.horackova@cicpraha.org              
  tel.: 222 360 834