Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

8C - Omluva

Napište správnou odpověď:

Sára je nemocná. Má chřipk .

Sára nebude v prác celý týden.

Sára byla u doktor .

8C - Omluva – další videa

Čeština pro cizince online - vyjádření omluvy 8A | Kurzy češtiny pro cizince

8A

Omluva

Čeština pro cizince online - vyjádření omluvy 8B | Kurzy češtiny pro cizince

8B

Omluva

Čeština pro cizince online - vyjádření omluvy 8D | Kurzy češtiny pro cizince

8D

Omluva