Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

6F - Uvítání, odcházení, zahajování a ukončování rozhovoru

Vyberte správnou odpověď.

Martin Tamm bude pracovat ve firmě jako

a) finanční manažer.

b) ředitel společnosti.

c) správce webu.

6F - Uvítání, odcházení, zahajování a ukončování rozhovoru – další videa

Cvičení - vedení rozhovoru v českém jazyce 6A. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

6A

Uvítání, odcházení, zahajování a ukončování rozhovoru

Čeština pro cizince online - vedení rozhovoru 6B | Kurzy češtiny pro cizince

6B

Uvítání, odcházení, zahajování a ukončování rozhovoru

Texty - vedení rozhovoru v českém jazyce 6C. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

6C

Uvítání, odcházení, zahajování a ukončování rozhovoru

Čeština pro cizince online - vedení rozhovoru 6D | Kurzy češtiny pro cizince

6D

Uvítání, odcházení, zahajování a ukončování rozhovoru

Fráze - vedení rozhovoru v českém jazyce 6E. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

6E

Uvítání, odcházení, zahajování a ukončování rozhovoru