Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

4D - Administrativa, úřední obraty

Vyberte správnou odpověď.

Co to je "pracovní řád"?

a) Vnitřní předpis zaměstnavatele, který blíže rozvádí práva a povinnosti zaměstnanců.

b) Vnitřní předpis zaměstnavatele, který upravuje hygienická pravidla.

c) Vnitřní předpis zaměstnavatele, ve kterém jsou uvedeny termíny dovolených.


Kdo obvykle schvaluje žádost o dovolenou?

a) Asistent / asistentka.

b) Recepční.

c) Ředitel / ředitelka.

4D - Administrativa, úřední obraty – další videa

Čeština pro cizince online - administrativa a úřady, texty 4A | Kurzy češtiny pro cizince

4A

Administrativa, úřední obraty

Cvičení týkající se administrativy a úřadů v českém jazyce 4B. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

4B

Administrativa, úřední obraty

Fráze týkající se administrativy a úřadů v českém jazyce 4C. Video kurz češtiny pro cizince zdarma.

4C

Administrativa, úřední obraty

Čeština pro cizince online - administrativa a úřady, fráze 4E | Kurzy češtiny pro cizince

4E

Administrativa, úřední obraty

Čeština pro cizince online - administrativa a úřady, texty 4F | Kurzy češtiny pro cizince

4F

Administrativa, úřední obraty