Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

13D - Žádosti, prosby, návrhy

Napište správnou odpověď:

Můžete mi podat tužk ?

Můžete pro to dojít k panu Golob ?

13D - Žádosti, prosby, návrhy – další videa

Čeština pro cizince online - žádosti, prosby, návrhy 13A | Kurzy češtiny pro cizince

13A

Žádosti, prosby, návrhy

Čeština pro cizince online - žádosti, prosby, návrhy 13B | Kurzy češtiny pro cizince

13B

Žádosti, prosby, návrhy

Čeština pro cizince online - žádosti, prosby, návrhy 13C | Kurzy češtiny pro cizince

13C

Žádosti, prosby, návrhy

Čeština pro cizince online - žádosti, prosby, návrhy 13E | Kurzy češtiny pro cizince

13E

Žádosti, prosby, návrhy

Čeština pro cizince online - žádosti, prosby, návrhy 13F | Kurzy češtiny pro cizince

13F

Žádosti, prosby, návrhy