Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

11C - Ověření porozumění

Vyberte správnou odpověď.

Paní Šťastná pozvala paní Podolskou na pohovor. Kdy je termín?

a) 2. května v 10 hodin.

b) 20. května v 10 hodin.

c) V 10 hodin 12. května.


Adresa firmy BohemiaLab je Kubelíkova:

a) 25

b) 55

c) 95

11C - Ověření porozumění – další videa

Čeština pro cizince online - porozumění 11A | Kurzy češtiny pro cizince

11A

Ověření porozumění

Čeština pro cizince online - porozumění 11B | Kurzy češtiny pro cizince

11B

Ověření porozumění

Čeština pro cizince online - porozumění 11D | Kurzy češtiny pro cizince

11D

Ověření porozumění

Čeština pro cizince online - porozumění 11E | Kurzy češtiny pro cizince

11E

Ověření porozumění

Čeština pro cizince online - porozumění 11F | Kurzy češtiny pro cizince

11F

Ověření porozumění