Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do práce

18A - Small talk

Napište správnou odpověď:

Napište opozitum ke slovu dobrý - .

Napište opozitum ke slovu dobře - .

Napište opozitum ke slovu krátký - .

Napište opozitum ke slovu rozsvítit - .

18A - Small talk – další videa

Čeština pro cizince online - small talk 18B | Kurzy češtiny pro cizince

18B

Small talk

Čeština pro cizince online - small talk 18C | Kurzy češtiny pro cizince

18C

Small talk