Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

RODINNÝ KURZ - materiály a videosemináře pro učitele

11A - KOMPLETNÍ MATERIÁLY KE STAŽENÍ - pracovní listy a přílohy

Videosemináře jsou koncipovány jako metodická podpora pro pedagogické pracovníky (učitele, lektory, asistenty, vychovatele), kteří se při nejrůznějším typu vzdělávání setkávají s dětmi-cizinci a hledají cestu k jejich začlenění do českojazyčného kolektivu. Výhodou internetových videoseminářů je jejich snadná dostupnost odkudkoliv. V deseti videích najdete odborná doporučení, praktické tipy, ukázky z lekcí a návody na osvědčené aktivity při výuce češtiny pro cizince bez zprostředkovacího jazyka. V neposlední řadě Vám poskytujeme sérii pracovních listů (20 pro děti, 20 pro dospělé) k deseti vytipovaným tematickým okruhům a přílohy s hrami a aktivitami. Způsoby a varianty, jak pracovat s učebními materiály, najdete v jednotlivých videích. Pro dotazy odborné veřejnosti jsou k dispozici metodičky tzv. Rodinného kurzu Petra Lacinová a Daniela Boháčová. 


Pracovní listy a přílohy ke stažení:

Slovníčky k tématům Rodinného kurzu:


Realizační tým:

Koordinátorka projektu: Mgr. Daniela Boháčová

Videa: 
Námět, scénář, metodický obsah: Daniela Boháčová, Petra Lacinová, Barbora Nosálová, Markéta Slezáková

Kamera, střih, editace videí: Lena Naassana  
Komentář čte: Helena Bartošová  
Účinkují: děti a rodiče během Rodinného kurzu v CIC Praha na podzim 2017, lektorky Petra Lacinová a Daniela Boháčová, Hanaa Alkhayyat, Anežka Polášková  

Materiály ke stažení: 
Pracovní listy a doplňující materiály pro děti: MgA. Petra Lacinová  
Pracovní listy a doplňující materiály pro rodiče: Mgr. Jitka Kauerová, Mgr. Pavlína Vališová  
Ilustrace k pracovním listům (téma č. 2 a 4): Mgr. Pavlína Vališová  

Videosemináře vznikly za podpory dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR - 2017.