Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Čeština do školy

6A - Zdraví

Napište správnou odpověď:

Dobrý den, můžu mluvit s paní učitelk ?

Dobrý den, můžu mluvit s panem učitel ?

Dobrý den, můžu mluvit s paní ředitelk ?

Dobrý den, můžu mluvit s Drahoš ?

Jsem paní učitelk Nováková.

6A - Zdraví – další videa

6B

Zdraví