Kurzy češtiny pro cizince.cz
Head Fb Header Google Translate

Videosemináře pro učitele

Videosemináře jsou koncipovány jako metodická podpora pro pedagogické pracovníky (učitele, lektory, asistenty, vychovatele), kteří se při nejrůznějším typu vzdělávání setkávají s dětmi-cizinci a hledají cestu k jejich začlenění do českojazyčného kolektivu. Výhodou internetových videoseminářů je jejich snadná dostupnost odkudkoliv. V deseti videích najdete odborná doporučení, praktické tipy, ukázky z lekcí a návody na osvědčené aktivity při výuce češtiny pro cizince bez zprostředkovacího jazyka. V neposlední řadě Vám poskytujeme sérii pracovních listů (20 pro děti, 20 pro dospělé) k deseti vytipovaným tematickým okruhům a přílohy s hrami a aktivitami. Způsoby a varianty, jak pracovat s učebními materiály, najdete v jednotlivých videích.

Pro dotazy odborné veřejnosti jsou k dispozici metodičky tzv. Rodinného kurzu Petra Lacinová a Daniela Boháčová. 

Realizační tým: 

Koordinátorka projektu: Mgr. Daniela Boháčová

Videa: 
Námět, scénář, metodický obsah: Markéta Slezáková, Barbora Nosálová, Petra Lacinová, Daniela Boháčová  
Kamera, střih, editace videí: Lena Naassana  
Komentář čte: Helena Bartošová  
Účinkují: děti a rodiče během Rodinného kurzu v CIC Praha na podzim 2017, lektorky Petra Lacinová a Daniela Boháčová, Hanaa Alkhayyat, Anežka Polášková  

Materiály ke stažení: 
Pracovní listy a doplňující materiály pro děti: MgA. Petra Lacinová  
Pracovní listy a doplňující materiály pro rodiče: Mgr. Jitka Kauerová, Mgr. Pavlína Vališová  
Ilustrace k pracovním listům (téma č. 2 a 4): Mgr. Pavlína Vališová  

Videosemináře vznikly za podpory dotačního programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora aktivit integrace cizinců na území ČR - 2017.