Rodinný kurz 

   
   
   

Čeština do školy

materiály pro výuku češtiny pro děti-cizince

Čeština do školy je audiovizuální kurz češtiny pro žáky s odlišným mateřským jazykem, který vznikl za podpory dotačního programu MŠMT – Podpora integrace cizinců na území ČR v roce 2013.

e-learning pro studium češtiny 

 

Rodinný kurz 


Čeština do práce

metodický manuál

e-learning pro studium češtiny

Jedná se audiovizuální kurz češtiny pro cizince, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR. Metodický manuál vznikl v roce 2013 a spolu s kurzem je výsledkem dvouletého projektu Centra pro integraci cizinců.

Základem kurzu jsou krátká výuková videa z pracovního prostředí. Cílem CIC je ulehčit cizincům zapojení do společnosti, proto se autoři zaměřili na jazyk v pracovním kontextu.

Obsahem manuálu je obecný popis metodiky práce s videem, dále pak konkrétní metodické postupy pro práci s výukovými videi projektu Čeština do práce. Stěžejní část tvoří pracovní listy a plány lekcí k jednotlivým tématům včetně výukových videí.


NPK - nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince

Příručka Nízkoprahové kurzy češtiny pro cizince je pomocným materiálem určeným primárně pro kurzy, ve kterých se připravují lektoři pro výuku nízkoprahových kurzů češtiny pro cizince. Cílem příručky je usnadnit účastníkům kurzu orientaci v jednotlivých tématech, poskytnout jim základní literaturu a spolu s výkladem lektora je seznámit se specifiky výuky v nízkoprahových kurzech na pozadí běžné výuky češtiny pro cizince.

HRDLIČKA, M. – SLEZÁKOVÁ, M. a kol.: Nízkoprahové kursy češtiny pro cizince – příručka, AUČCJ, CIC a Člověk v tísni 2007


Snadnější porozumění s cizincem


Diagnostika úrovně znalosti českého jazyka


Metodika kurzu lektorských dovedností pro cizince

  • V rámci projektu OPPA "Zkuste učit váš jazyk: Cizinci jako lektoři jazyků", č. CZ.2.17/2.1.00/35122 byl vyvinut nový kurz lektorských dovedností pro cizince. Metodika tohoto kurzu je ke stažení zde.